Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 10 : 53
Năm 2019 : 1.361
 • Đỗ Thị Len
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Email:
   huynhmina@.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giám đốc Sở Giáo Dục và Đào Tạo, chịu trách nhiệm chung về toàn bộ hoạt động của cơ quan theo chế độ thủ trưởng. Trực tiếp phụ trách công tác: Tổ chức cán bộ, Thanh tra giáo dục, Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng, chủ tài khoản. Phụ trách các địa bàn huyện, thành phố trực thuộc

Lịch sự kiện
Fanpage Facebook